Forsorgsmuseet og Haveselskabets Svendborgkreds arbejder i øjeblikket sammen om at genskabe haven, som ligger i tilknytning til museet. Fattiggården blev etableret i 1872 og har frem til lukningen i 1974 haft en meget stor køkkenhave med henblik på aktivering af fattiglemmerne og stedets selvforsyning med grønsager. Bygningerne og haven er fredet som den eneste tilbageværende danske fattiggård.

Haven har i flere år været forsømt, men det oprindelige haveanlæg i form af stendiger, terrasser og buksbomhække findes, så man kan fornemme havens oprindelige anlæg. Haven består af en stor nyttehave samt en prydhave. Begge haver blev passet af fattiglemmerne. Prydhaven var anlagt som en romantisk have, og blev kun brugt af inspektøren og hans familie.

Hvem er vi?

Vi har samlet en gruppe på godt 20 personer, som arbejder på frivillig basis med pasning af haven. Vi har i 2014 dyrket de første 5 bede i køkkenhaven. Det drejer sig om et område på knapt 300 m². I 2015 er det ca 600 kvm der dyrkes. Efterhånden som der kommer flere aktive, vil hele haven blive inddraget i projektet.

På længere sigt håber vi på over 50 involverede i projektet, herunder et samarbejde med de relevante sociale institutioner i byen.

Planer for haven

Næste opgave er en projektbeskrivelse for genopretning af det samlede haveanlæg. Området har et samlet areal på ca. 2000 m², og vi ønsker at køkkenhaven skal fremstå i stramme linier med stensætninger og buskbomhække, en kontrast til inspektørens romantiske have med en stensætning formet som en grotte og staudebede i runde former.

Udover nyttehaven med grøntsager og kartofler. vil vi gerne lave en have med bærbuske og frugttræer. Vi vil også restaurere den romantiske have.

Der skal på længere sigt udarbejdes en historisk udredning, laves haveplan af en havearkitekt, hvorefter der skal udføres et større renoveringsarbejde. Museumshavens Venner vil gerne, at museumshaven bliver et aktiv for Svendborg by og vores gæster, hvor det også bliver muligt at se, hvordan man passer en have. Gruppen arbejder i museets åbningstid, og flere af gruppens medlemmer vil være behjælpelig med formidling af havens historie og betydning for Fattiggården.

Genopretning af haveanlægget vil, når det er gennemført, være unikt i Skandinavien, idet det vil være det eneste sted, hvor selve Fattiggården og den tilhørende have vil fremstå, som den oprindeligt blev anlagt.

Haven vil være åben døgnet rundt for alle interesserede og vil således også kunne fungere som rekreativt område for midtbyen.

 

 

Gå til toppen